INTRASTAT

Noi va oferim servicii specializate de consultanta si declaram pentru dumneavoastra operatiunile privind schimburile intracomunitare de bunuri.

Va oferim cele mai competitive preturi de pe piata si cel mai flexibil mod de colaborare (e-mail, fax, preluare documente direct de la sediul dvs. etc.)

Contactati-ne si nu veti regreta : intrastat@cristians.eu

Obligaţia furnizării datelor pentru sistemul statistic Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
 • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi respectiv expedieri, depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an.

Există trei categorii de operatori:

 • operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
 • operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
 • • operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.

Pragurile valorice Intrastat reprezintă valori maxime a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.
Informaţiile privind pragurile valorice INTRASTAT se publică anual, în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare. Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2014 sunt:

 • pentru introduceri intracomunitare: 500.000 lei
 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 lei

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie să transmită lunar la INS, în format electronic, o declaraţie statistică în care sunt folosite următoarele noţiuni specifice:

 • introducere de bunuri: sosirea bunurilor în România din Statele Membre ale Uniunii Europene;
 • expediere de bunuri: ieşirea bunurilor din România către Statele Membre ale Uniunii Europene.

2 Responses to INTRASTAT

 1. Adela says:

  Tarifare introduceri, 5 importuri pe luna

Leave a Reply