Ordin placheta ANPC nr. 594/2014

placheta anpcAvand in vedere prevederile art. 8 si ale art. 66 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Referatul nr. 1/2.119 din 6 octombrie 2014, in temeiul art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: „Art. 1. – (1) Pentru corecta informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea sa afle informatii referitoare la modul in care pot face sesizari ori reclamatii cu privire la produsele si/sau serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia sa afiseze numarul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551, adresa si numerele de telefon/fax ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor in a caror raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa site-ului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro.”

2. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexele nr. 2.1-2.42, prevazute in anexele nr. 1-42, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marius Alexandru Dunca

Bucuresti, 15 decembrie 2014.
Nr. 594.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *