Despre Ecotaxa 29.01.2014 – cristians.eu

Ecotaxa
Ecotaxa

Pentru a veni in sprijinul vostru, va facem cunoscute cateva aspecte legate de ecotaxa.

 

CONFORM CAPITOLUL XI  din ORDINUL   Nr. 578 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu:

” Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

  ART. 57

    Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, după cum urmează:

    a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România;

    b) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.”

Conform ANEXA 1  la metodologie

SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI

11. Introducere pe piaţa naţională a unui produs este acţiunea de a face disponibil pe piaţa naţională, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii şi/sau utilizării, inclusiv utilizării/consumului propriu. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta. În cazul produselor provenite dintr-un alt stat, oricare ar fi regimul vamal al acestora, sunt considerate ca introduse pe piaţa naţională numai ambalajele care devin deşeuri pe teritoriul naţional. Produsele achiziţionate din afara spaţiului naţional, inclusiv produsele destinate utilizării/consumului propriu, se consideră introduse pe piaţa naţională în momentul achiziţiei.”

    Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare,(factură ,bonul de casa este document de vanzare) si este purtatoare de TVA conform art.137, alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali.

Ecotaxa se declara la fondul de mediu cu ajutorul programului de declaratii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *